Izglītības programmas


Olaines Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmasIzglītības programmas kods, nosaukums:
 

 

20V21100 Vizuāli plastiskā māksla 20V21202 Čella spēle 
   
   
 20V21201 Klavierspēle 20V21202 Ģitāras spēle
   
   
 20V21201 Akordeona spēle  20V21203 Flautas spēle
   
 
 20V21202 Vijoļspēle  20V21203 Klarnetes spēle
   
   
 20V21203 Saksofona spēle 20V21203 Tubas spēle
   
   
 20V21203 Trompetes spēle  20V21203 Eifonija spēle
   
   
 20V21203 Trombona spēle 20V21203 Mežraga spēle 
   
 20V 212 041 Sitaminstrumentu spēle 20V 212 021 Kokles spēle
   
   
   

  Tāpat arī iespējams Olaines Mūzikas un mākslas skolā apgūt dažādas sagatavošanas klases un interešu izglītības pašapmaksas programmas, kur maksa par 1 (vienu) nodarbību ir EUR 8.00 (personai) ( pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības 23.08.2017. domes sēdes pr.Nr.13 7.p. ).  
      Atpakaļ